HỢP ÂM & QUY TẮC CẤU TẠO NÊN MỘT HỢP ÂM

HỢP ÂM & QUY TẮC CẤU TẠO NÊN MỘT HỢP ÂM

HỢP ÂM, CẤU TẠO HỢP ÂM

Piano Fun - Mua bán đàn Piano - Guitar - Lớp học đàn
facebook
Thống kê truy cập
HỢP ÂM & QUY TẮC CẤU TẠO NÊN MỘT HỢP ÂM (phần 3)
HỢP ÂM & QUY TẮC CẤU TẠO NÊN MỘT HỢP ÂM (phần 3)
Hợp âm, C trưởng, thăng, giáng, quy tắc cấu tạo nên hợp âm, 7 hợp âm trưởng, 7 hợp âm thứ, nốt gốc

               HỢP ÂM & QUY TẮC CẤU TẠO NÊN MỘT HỢP ÂM

 

1.Hợp âm là gì?

Hợp âm là một dãy âm thanh được sắp xếp theo một trình tự nhất định. Quy tắc cấu tạo nên một hợp âm như sau:

    - Cấu tạo hợp âm: gồm 3 nốt bắt đầu từ nốt gốc

    - Mỗi nốt trong hợp âm cách nhau 1 phím đàn trắng.

Ví dụ: hợp âm C (đô trưởng) gồm 3 nốt

    - Nốt gốc là nốt Đô, nốt tiếp theo là Mi (cách Đô 1 phím trắng) & nốt Sol (cách Mi 1 phím trắng) => hợp âm C gồm Đô- Mi-Sol.

    - Các hợp âm A, B, D, E, F, G  cũng tương tự như vậy .

 

2.Cách đánh  14 hợp âm cơ bản trên đàn piano

 

*7 hợp âm trưởng (ký hiệu bằng 1 chữ cái in hoa)

              C (đô trưởng): Đô – Mi – Sol

              D (rê trưởng): Rê – Fa# – La

              E (mi trưởng): Mi – Sol# – Si

              F (fa trưởng): Fa – La – Đô

              G (sol trưởng): Sol – Si – Rê

              A (la trưởng): La – Đô# – Mi

              B (si trưởng): Si – Rê# – Fa#

 

 

 

*7 hợp âm thứ

 

             Cm (đô thứ): Đô – Mi (b) – Sol

             Dm (rê thứ): Rê – Fa – La

             Em (mi thứ): Mi – Sol – Si

             Fm (fa thứ): Fa – La(b) – Đô

             Gm (sol thứ): Sol – Si(b) – Rê

                Am (la thứ): La – Đô – Mi

                Bm (si thứ): Si – Rê – Fa#

 

 

 

Từ 14 thế bấm của 7 hợp âm trưởng và 7 hợp âm thứ. Ta có thể suy ra các hợp âm có dấu thăng (#) hoặc giáng (b).

Ví dụ: E#, Eb sẽ bấm như thế nào hoàn toàn suy ra từ hợp âm C.

  • Suy ra: Bắt đầu từ hợp âm trưởng/thứ thăng tất cả các nốt lên ½ cung sẽ trở thành hợp âm thăng. Giáng tất cả các nốt xuống ½ cung sẽ trở thành âm giáng.