Khái niệm về âm nhạc và khóa nhạc

Khái niệm về âm nhạc và khóa nhạc

Khái niệm về âm nhạc, khóa nhạc, định nghĩa, khóa sol, son, khóa fa, pha, khóa đô

Piano Fun - Mua bán đàn Piano - Guitar - Lớp học đàn
facebook
Thống kê truy cập
Khái niệm về âm nhạc và khóa nhạc
Khái niệm về âm nhạc và khóa nhạc
Âm nhạc là nghệ thuật dùng âm thanh để diễn tả cảm giác, tâm tình của mình

 

Khái niệm âm nhạc

Âm nhạc là nghệ thuật dùng âm thanh để diễn tả cảm giác, tâm tình của mình.

Âm thanh có bốn đặc điểm là:

1. Cao độ là độ cao thấp quá âm thanh.

2. Trường độ là độ dài ngắn của âm thanh.

3. Cường độ là độ mạnh nhẹ của âm thanh.

4. Âm sắc là tính chất riêng biệt của từng loại âm thanh như tiếng nam, tiếng nữ, tiếng kèn, …

 

  • Nhạc lý là lý thuyết về âm nhạc.
  • Nhạc Pháp là phương pháp viết nhạc, sáng tác nhạc.
  • Ký âm là dùng các dấu hiệu để ghi chép âm thanh.
  • Xướng âm là phương pháp hát xướng các âm thanh đúng cao độ, dài ngắn…

 

Các loại khóa nhạc

Khóa nhạc ghi ở đầu khuông nhạc hoặc đầu đoạn nhạc:

 

1. Khóa Son khóa sol và cách xác định vị trí nốt sol

móc vào dòng kẻ thứ hai từ dưới lên. Các nốt nhạc nằm trên dòng kẻ đó đều là nốt Son. Khóa Son dùng để ghi các âm thanh trung bình và cao.

 

2. Khóa Pha

khóa pha và cách xác định vị trí nốt pha (fa)

móc vào dòng kê thứ tư, các nốt nằm trên dòng kẻ đó đều là nốt pha. Khóa pha dùng để ghi các âm thanh trầm.

 

3. Khóa Đô dùng ở nhạc Gregorio và trong các dàn nhạc lớn.

khóa nhạc khóa đô