Sách lý thuyết âm nhạc giáo trình giảng dạy

Sách lý thuyết âm nhạc giáo trình giảng dạy trong nhạc viện

Sách lý thuyết, âm nhạc, giáo trình

Piano Fun - Mua bán đàn Piano - Guitar - Lớp học đàn
facebook
Thống kê truy cập
Sách lý thuyết âm nhạc nhạc viện
Sách lý thuyết âm nhạc nhạc viện
Sách lý thuyết âm nhạc giáo trình giảng dạy trong nhạc viện

Sách lý thuyết âm nhạc giáo trình giảng dạy trong nhạc viện

 

Link download Sách lý thuyết âm nhạc tác giả Va-khra-me-ep tại đây

xem trực tiếp tại đây

Giáo trình hiện vẫn đang được sử dụng ở Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Giáo trình cơ bản để học nhạc, dành cho các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về lý thuyết âm nhạc, ôn thi, học tập hoặc tìm hiểu thêm