Sheet piano The Cure-Lady Gaga

Sheet piano The Cure-Lady Gaga

Sheet piano, The Cure, Lady Gaga

Piano Fun - Mua bán đàn Piano - Guitar - Lớp học đàn
facebook
Thống kê truy cập
Sheet piano The Cure-Lady Gaga
Sheet piano The Cure-Lady Gaga
Sheet piano The Cure-Lady Gaga

 

Xem bản nhạc tại link bên dưới

Free piano sheet music: Lady Gaga - The Cure.pdf

 

Do phần tìm kiếm trong website chỉ để tìm kiếm các sản phẩm nên các bạn muốn tìm kiếm bài nào do piano fun upload lên web vui lòng truy cập vào google và gõ cụm từ Piano Fun cùng với tên bài nhạc đó 

Ví dụ: Piano fun sheet nhạc / Piano fun faded  hoặc Piano fun Lady gaga

 

Lyric song:

I'll undress you, 'cause you're tired,
cover you as you desire,
when you fall asleep inside my arms,
may not have the fancy things,
but I'll give you everything,
you could ever want, it's in my arms.

So baby tell me yes,
and I will give you everything,
so baby tell me yes,
and I will be all yours tonight,
so baby tell me yes,
and I will give you everything,
I will be right by your side.

If I can't find the cure, I'll,
I'll fix you with my love,
no matter what you know, I'll,
I'll fix you with my love,
and if you say you're okay,
I'm gonna heal you anyway,
promise I'll always be there,
promise I'll be the cure.

Rub your feet, your hands, your legs,
let me take care of it, babe,
close your eyes, I'll sing your favorite song,
I wrote you this lullaby,
hush now baby, don't you cry,
anything you want could not be wrong.

So baby tell me yes,
and I will give you everything,
so baby tell me yes,
and I will be all yours tonight,
so baby tell me yes,
and I will give you everything,
I will be right by your side.

If I can't find the cure, I'll,
I'll fix you with my love,
no matter what you know, I'll,
I'll fix you with my love,
and if you say you're okay,
I'm gonna heal you anyway,
promise I'll always be there,
promise I'll be the cure.

I'll fix you with my love,
I'll fix you with my love-lo-love,
I'll fix you with my love,
I'll fix you with my love-lo-love.

If I can't find the cure, I'll,
I'll fix you with my love,
no matter what you know, I'll,
I'll fix you with my love,
and if you say you're okay,
I'm gonna heal you anyway,
promise I'll always be there,
promise I'll be the cure,
promise I'll be the cure.

I'll fix you with my love.