Tên 7 nốt nhạc và nguồn gốc

Tên 7 nốt nhạc và nguồn gốc

Tên 7 nốt nhạc và nguồn gốc, do, re, mi, pha, sol, la, si

Piano Fun - Mua bán đàn Piano - Guitar - Lớp học đàn
facebook
Thống kê truy cập
Tên 7 nốt nhạc và nguồn gốc
Tên 7 nốt nhạc và nguồn gốc
Chúc mừng bạn vừa bổ sung thêm chút kiến thức thú vị về tên các nốt nhạc. 

 

Nguồn gốc của tên các nốt nhạc được lấy ra trong 6 từ đầu tiên của 6 câu thánh vịnh 

dòng kẻ bản nhạc

Guido đã sáng kiến một hệ thống tên những nốt nhạc, đặt căn bản trên những giai điệu dể nhớ. Ông đã sử dụng bản thánh vịnh để ca tụng thánh Jean Baptiste của đạo thiên chúa để áp dụng vào hệ thống tên những nốt nhạc các bạn chú ý những từ in đậm đầu câu nhé

UT queant laxis
REsonare fibris
MIra getostorum
FAmuli tuo’rum
SOLve polluti
LAbii rea’tum

 

Nốt đầu tiên là nốt thấp nhất trong thang âm, và những câu sau đó bằng một nốt cao hơn câu trước đó. Rồi Guido dùng chữ đầu của mỗi câu để đặt tên cho nốt nhạc của thang âm. Câu đầu của bài thánh ca là “Ut queant laxis”. Do đó Guido đặt tên cho nốt đầu tiên là Ut. Câu thứ hai bắt đầu bằng mấy chữ  “resonare fibris”. Rồi Guido đặt tên cho nốt thứ nhì là Re. Bài thánh ca có 6 câu, và vì vậy ông đặt những nốt nhạc để hát như sau, “Ut, re, mi, fa, sol, la.” Nốt si/ti sau đó một thời gian khá lâu mới được thêm vào cho trọn bộ của thang âm

Nhưng làm sao cách đặt các nốt nhạc, “Ut Re Mi” trở thành “Do Re Mi?”

Vào thế kỷ 17 một linh mục vô danh người Ý nghĩ “Do” có âm hay hơn “Ut”, nên từ đó “Do” được thông dụng. Ngoài ra “Do” có lẽ cũng ảnh hưởng của chữ Dominus trong tiếng Ý, có nghĩa là chúa. Bên cạnh đó cũng có giả thuyết nói rằng từ “Do” ra đời là để tưởng nhớ đến Guido đã có công đặt tên cho bảy âm thanh cho đến nay cả thế giới đang dùng.

Trong nguyên bản 7 nốt không có nốt “Si”, do sự ghép chữ Sancte Ioannes và nốt “si” được đổi thành nốt ‘ti”

Cho đến ngày nay thì hệ thống nốt nhạc phương tây được hoàn thiện và được sử dụng rộng rãi: 

A-la

B-si

C-đô

D-rê 

E-mi 

F-pha 

G-sol


*Ở Đức: H(si) và B(si giáng)

 

Chúc mừng bạn vừa bổ sung thêm chút kiến thức thú vị về tên các nốt nhạc.