Tổng hợp các video hướng dẫn sách John Thompson - Little fingers

Tổng hợp các video hướng dẫn sách John Thompson - Little fingers

Tổng hợp, video hướng dẫn, sách John Thompson, Little fingers, tự học piano, học đàn

Piano Fun - Mua bán đàn Piano - Guitar - Lớp học đàn
facebook
Thống kê truy cập
Video hướng dẫn sách John Thompson - Little fingers
Video hướng dẫn sách John Thompson - Little fingers
Tổng hợp các video hướng dẫn tự học đàn piano trong cuốn sách John Thompson - Little fingers

 

Tổng hợp các video hướng dẫn sách John Thompson - Little fingers

Để mua giáo trình piano này vui lòng liên hệ 0966.139.938

sách học piano john thompson

 

Bài 1 Birthday Party

Tốc độ mỗi lần sẽ tăng nhanh hơn

 

Bài 2 Sandman's Near

 

Bài 3 Base - ball Days

 

Bài 4 The Postman

 

Bài 5 Rain on the Roof

 

Bài 6 A Message

 

Bài 7 Song of the Volga Boatmen

 

Bài 8 Chimes

 

Bài 9 Good King Wenceslas

 

Bài 10 Lazy Mary

 

Bài 11 Betty and Bill

 

Bài 12 Flying to the Moon

 

Bài 13 Air

 

Bài 14 By the Pond

 

Bài 15 Paper Ships

 

Bài 16 Sledding

 

Bài 17 The Butterfly

 

Bài 18 Questions

Giới thiệu 2 vị trí nốt Đô cao và Đô trầm

 

Bài 19 Blue-Bells of Scotland

 

Bài 20 Toy Soldiers

 

Bài 21 Big Ships

 

Bài 22 Steam-boat Round the Bend

 

Bài 23 Comin Round the Mountain

 

Bài 24 The Long Trail

 

Bài 25 The Bee

 

Bài 26 My Bonnie

 

Bài 27 Vacation Time

 

Bài 28 Home on the Range

 

Bài 29 The Juggler

Bài ôn tập vị trí của 3 nốt đồ